MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
주일예배
HOME  |  인터넷방송  | 주일예배

 • 전체게시물 98건 / 1페이지
  김인환 목사   |   20210919   |   창 41:37-40   |   16시간 전   |   조회  58
  한명수 목사   |   20210912   |   마 14:31, 눅 7:9   |   7일 전   |   조회  1758
  함영석 목사   |   20210905   |   행 15:36~41   |   14일 전   |   조회  1921
  김인환 목사   |   20210829   |   창 38:1-7   |   21일 전   |   조회  2447
  김인환 목사   |   20210822   |   눅 1:13-17   |   21-08-22   |   조회  2886
  김인환 목사   |   20210815   |   빌 1:22-28   |   21-08-15   |   조회  2850
  김인환 목사   |   20210808   |   요 8:44-47   |   21-08-08   |   조회  2896
  김인환 목사   |   20210801   |   요 3:1-7   |   21-08-01   |   조회  3240
  김인환 목사   |   20210725   |   요 14:1-6   |   21-07-25   |   조회  3511
  김인환 목사   |   20210718   |   왕하 23:25   |   21-07-18   |   조회  3585
  김인환 목사   |   20210711   |   왕하 5:15-19   |   21-07-11   |   조회  3624
  김인환 목사   |   20210704   |   눅 17:11-19   |   21-07-04   |   조회  4208


  회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
  성은교회 | 담임 : 김인환 목사
  주소 : (06280) 서울특별시 강남구 남부순환로391길 25(대치동 645)
  TEL : 568-8361 | FAX : 555-7857 | E-MAIL : jech93@naver.com
  Copyright ©2013~2021   sungeun.org. All Rights Reserved.
  02)568-8361
  02)555-7857
  jech93@naver.com